TVT JA PEDAGOGIA

Lähtötilanne, konetta käyttää ihminen

ITK-konferenssit, TieVie-Koulutukset, Wirred lehden-lukeminen ja blogiavaruuden seuraaminen ovat herättäneet ristiriitaisia ajatuksia: opetukseni verkko-osuuksiin olisi tämänpäivän menetelmillä mahdollista tuottaa kasapäin kaikkea kivaa ja hyödyllistä opiskelijoiden ja kollegoiden iloksi, mutta ovatko uudet www-sovellukset ja palvelut todella niin paljan hyödyllisiä, että minun kannattaa käyttää aikaa palveluiden rakentamiseen ja ennenkaikkea ylläpitoon? Pitääkö "kuvismaikalla" olla wiki? Pitääkö olla läsnä Facebookissa? Entä Second Lifessa? Onko minun opiskelijani (OKL-opiskelijat) oikeasti kiinnostuneita uusista WEB 2.0 palveluista? Entä muu opetus henkilökunta, voisiko TVT-blogi toimia jonkinnäköisenä OKL:n sisäisenä "intrana" ja hiljaisen tiedon jakelupaikkana? Mikä on uusien palveluiden elinkaari - muistammeko vielä viiden vuoden kuluttua, mikä on Habbo Hotel ja Second Life?

Muut opit
pekka-himanen-ja-tulevaisuuden-koulu

TVT:n OPETUSKÄYTTÖ JA OPETUKSEN TULEVAISUUSJuttuja
http://etu.utu.fi/papers/oppimisteoriasta_oppimisymparistoon/8.htm
http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka/
http://eijataina.wordpress.com/2008/01/09/sosiaalinen-media-opetuksessa-ohjauksessa-oppimisessa

http://opeblogi.blogspot.com/2007/12/kysyttiin-mihin-suuntaan-tvt-opetuskytt.html

Blogien opetuskäyttö ja WEB 2.0

Netti, sen sisältö sekä käytettävät tekniikat ovat kehittyneet ja rikastuneet viimeisten vuosien aikana. Tekniikoiden kehittyminen luo uusia mahdollisuuksia opetuksen sisällöntuotannolle. Web 2.0 on sateenvarjotermi, joka kokoaa yhteen Internetin uudet periaatteet sekä niiden toteuttamiseen käytettävät tekniikat sekä välineet.

Suosittelen:
http://opiblogilla.pbwiki.com/
Piirtoheitin ja Jere Majava

Anne Rongas:
http://opeblogi.blogspot.com/
http://mediaope.blogspot.com/

Blogisfäärin mitat?http://parlamenttikirjasto.blogspot.com/2007/07/blogien-mr-ja-laatu.html

Blogaamisen edut:
http://blogit.helsinki.fi/kklindqv/post6.htm

http://heyweareblogging.blogspot.com/

Digital and New Literacies Seminar on 15th October in University of Tampere. Finnish Society on Media Education, Department of Journalism and Mass Communication and Paolo Freire Research Center-Finland
http://bloggeri.vuodatus.net/

Elyssa kirjoittaa iLibrarian-blogissaan eri tavoista blogata. Hän on kerännyt peräti 18 eri tapaa, joista kustakin antaa esimerkkejä.

 1. uutisointi
 2. mielipiteet
 3. lähteet, linkit
 4. ideat, inspiraatio
 5. aggregaattilistat
 6. katsaukset, analyysit
 7. huumori
 8. ohjeet, tutoriaalit
 9. haastattelut
 10. tutkimukset
 11. "vastarannankiiskit"
 12. "lyhytpinnaiset"
 13. päiväkirjat
 14. videot
 15. kuvat
 16. graafit
 17. selvitykset
 18. tieteelliset artikkelit
Kuvassa todellinen "lähiverkko".
Etäoppimisen ohella tarvittaan kontakteja.

Ollipekan opetuskokeilut blogilla lukukausi 2007-2008

YouTube projekti:
http://mediakaivo.blogspot.com/
Kolmen korkeakoulun yhteistyöprojekti

Kuvataideopiskelijoiden ryhmäblogi:
http://kuvataidekasvatus.blogspot.com/

Oma opetus ryhmäblogissa. Lisää ITKssa:
Hämeenlinnan Aulangolla pidettävä Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön konferenssi.
http://www.hameenkesayliopisto.fi/itk/ohjelma.html

Esitykseni: Torstai 17. 4.2008 ,FOORUMI 2, klo 13.30

WEB 2.0, mediakasvatus ja kuvataideopetus

Ollipekka Kangas, Turun Opettajankoulutuslaitos/TY

KUVIEN KIELELLÄ

KK-koulutus kuului OPH:n koulutuspoliittiseen painoalaan Verkkopedagogiikka, media- ja tiedekasvatus ja se on suunnattu kaikille mediakuvasta kiinnostuneille, palvelussuhteessa oleville luokan- tai aineenopettajalle (perusopetus). Kuvien kielellä oli OPH:n rahoittamaa ja osallistujille maksutonta koulutusta. Laajuus 5 op
http://kuvienkans.blogspot.com/


Itse oppijana verkossa:Kuva: ITK ONLINE 18.3.2008

Anne Rongas opettaa Abobe Connect Prossa

MINÄ; HENKILÖESITTELY

Olen Taideteollisesta korkeakoulusta valmistunut taiteen maisteri, kuvataiteilija ja kuvataideopettaja. Olen toiminut kuvataideopettajana Turun opettajankoulutuslaitoksella vuodesta 1996. Erikoisalaani on kuvataidekasvatuksen lisäksi uusi media, valokuva ja elokuva. Työssäni olen taidekasvatuksen, peruskoulun alakoulun opetuksen, opetajankolutuksen ja oppimisen asiantuntija. Olen opettanut kuvataiteen lisäksi mm. mediakasvatusta, tieto- ja viestintätekniikan soveltamista opettajan työhön, kuvankäsittelyä, www-suunnittelua, interaktiivisen opetusohjelman tietokoneavusteista suunnittelua ja graafista suunnittelua. Kuvataiteilijana olen perehtynyt digitaalivalokuvaukseen, videoon sekä nykytaiteen ilmenemismuotoihin. > http://users.utu.fi/olpeka/
Erityyppisiä graafikon töitä olen tehnyt kuvittamisesta logosuunnitteluun. Olen suunnitellut graafisia ohjeistoja, www-layoutteja sekä osallistunut www-palveluiden konseptisuunnitteluun.
Viime vuodet olen pyrkinyt kehittämään mediakasvatuksen osuutta luokanopettajakoulutuksessa. Pidän asiantuntijaluentoja myös täydennyskoulutuspuolella ja olen suunnittelut monimuotokursseja. Erityisen kiinnostunut olen blogien opetuskäytöstä. Koska opetan taito- ja taideainetta en ole juurikaan kiinnostunut pelkästään virtuaalisista opinnoista, vaan verkon hyötykäytöstä kampustyypisessä opetuksessa sekä monimuoto-opetuksen toteuttamisesta täydennyskoulutuksessa.
Muun aikani käytän kahden pienen tytön (5v. ja 8v.) isänä, taiteilijana sekä aikidon harrastajana.

VIRTUAALISUUS-MITÄS SE ON?

Suuri sivistyssanakirja (Timo Nurmi, Ilkka Rekiaro, Päivä Rekiaro, Timo Sorjanen, Gummerrus 2002, neljäs painos) sanoo näin:
Virtuaalitodellisuus: näennäistodellisuus, tekotodellisuus, lumetodellisuus, vuorovaikutteisen, kolmiulotteisen tietokoneohjelman avulla toteutettu todellisuusvaikutelma, jossa simuloitu näennäinen (virtuaalinen) todellisuus vaikuttaa (jossain määrin) uskottavalta.

VIRTUAALIOPETUS: näennäisopetus, teko-opetus, lumeopetus? Lähes todellinen jossain määrin uskottava opetus?

Virtuaalisuus tarkoittaa mahdollista tai kuviteltavissa olevaa tilaa, joka rakennetaan tietoverkkojen ja tekniikan avulla. Virtuaaliseen viitataan usein, kun jostain ilmiöstä saadaan tieto- ja viestintätekniikan avulla havaintoja ja aistimuksia, jotka muistuttavat lähes samoilta kuin todellisuudessa. Virtuaalinen oppimis- ja opiskeluympäristö on silloin ainakin näennäisesti todellisuutta vastaava ja vaikutelmaltaan lähes todellinen. Virtuaalinen nähdään useimmiten jonkinlaisena vastakohtana fyysiselle tai konkreetille. Se viittaa johonkin sellaiseen, jota käytämme verkon kautta tieto- ja viestintäteknisten välineiden avulla. (Stone 1990; Quéau 1993; Kynäslahti 1997, 48–61; Tella ym. 2001, 29–32)

PHOTOSHOP

Kuvankäsittelyesimerkki. Kuvataide opetus - NYT!

Virtuaaliyliopistopäivät ‘08

http://collab0708.wordpress.com/
Espoon Dipolissa 6.-7.5.08
“Yhteisölliset teknologiat yliopisto-opiskelun tukena” tiivistelmä löytyy VVYOP’08-blogista.

http://sometu.ning.com/
Sosiaalinen media oppimisen tukena on verkosto toimijoille joilla on kiinnostusta sosiaalisen median tuomien uusien toimintamallien ja työkalujen käytöstä edistämässä oppimista sekä yksilö- että yhteisötasolla.