MINÄ; HENKILÖESITTELY

Olen Taideteollisesta korkeakoulusta valmistunut taiteen maisteri, kuvataiteilija ja kuvataideopettaja. Olen toiminut kuvataideopettajana Turun opettajankoulutuslaitoksella vuodesta 1996. Erikoisalaani on kuvataidekasvatuksen lisäksi uusi media, valokuva ja elokuva. Työssäni olen taidekasvatuksen, peruskoulun alakoulun opetuksen, opetajankolutuksen ja oppimisen asiantuntija. Olen opettanut kuvataiteen lisäksi mm. mediakasvatusta, tieto- ja viestintätekniikan soveltamista opettajan työhön, kuvankäsittelyä, www-suunnittelua, interaktiivisen opetusohjelman tietokoneavusteista suunnittelua ja graafista suunnittelua. Kuvataiteilijana olen perehtynyt digitaalivalokuvaukseen, videoon sekä nykytaiteen ilmenemismuotoihin. > http://users.utu.fi/olpeka/
Erityyppisiä graafikon töitä olen tehnyt kuvittamisesta logosuunnitteluun. Olen suunnitellut graafisia ohjeistoja, www-layoutteja sekä osallistunut www-palveluiden konseptisuunnitteluun.
Viime vuodet olen pyrkinyt kehittämään mediakasvatuksen osuutta luokanopettajakoulutuksessa. Pidän asiantuntijaluentoja myös täydennyskoulutuspuolella ja olen suunnittelut monimuotokursseja. Erityisen kiinnostunut olen blogien opetuskäytöstä. Koska opetan taito- ja taideainetta en ole juurikaan kiinnostunut pelkästään virtuaalisista opinnoista, vaan verkon hyötykäytöstä kampustyypisessä opetuksessa sekä monimuoto-opetuksen toteuttamisesta täydennyskoulutuksessa.
Muun aikani käytän kahden pienen tytön (5v. ja 8v.) isänä, taiteilijana sekä aikidon harrastajana.