Ollipekan opetuskokeilut blogilla lukukausi 2007-2008

YouTube projekti:
http://mediakaivo.blogspot.com/
Kolmen korkeakoulun yhteistyöprojekti

Kuvataideopiskelijoiden ryhmäblogi:
http://kuvataidekasvatus.blogspot.com/

Oma opetus ryhmäblogissa. Lisää ITKssa:
Hämeenlinnan Aulangolla pidettävä Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön konferenssi.
http://www.hameenkesayliopisto.fi/itk/ohjelma.html

Esitykseni: Torstai 17. 4.2008 ,FOORUMI 2, klo 13.30

WEB 2.0, mediakasvatus ja kuvataideopetus

Ollipekka Kangas, Turun Opettajankoulutuslaitos/TY

KUVIEN KIELELLÄ

KK-koulutus kuului OPH:n koulutuspoliittiseen painoalaan Verkkopedagogiikka, media- ja tiedekasvatus ja se on suunnattu kaikille mediakuvasta kiinnostuneille, palvelussuhteessa oleville luokan- tai aineenopettajalle (perusopetus). Kuvien kielellä oli OPH:n rahoittamaa ja osallistujille maksutonta koulutusta. Laajuus 5 op
http://kuvienkans.blogspot.com/


Itse oppijana verkossa:Kuva: ITK ONLINE 18.3.2008

Anne Rongas opettaa Abobe Connect Prossa