Sosiaalinen media ja opetus

SOSIAALINEN MEDIA http://sosiaalinen.wikispaces.com/


Sosiaalinen media Wikipedian mukaan viittaa tietoverkossa toimivaan yhteisöllisesti tuotettuun tai ainakin jaettuun mediasisältöön. Näissä käyttäjät jakavat keskenään mielipiteitä, näkemyksiä, kokemuksia ja näkökulmia. Nämä ovat yleisesti uuden Web 2.0 -nimikkeen alle kerättyjä palveluja kuten esimerkiksi wikit, keskustelupalstat, podcastit ja blogit. Sosiaalinen media on parhaimmillaan osallistumista ja vuorovaikutusta. Kyseleminen, keskustelu, ajatusten ja löytöjen jakaminen ja kaikenlainen verkkososiaalisuus luovat aidosti tilaa uusille näköaloille, oivalluksille ja oppimiselle.
Vuonna 2007 ITK-päivillä WEB 2.0, blogit, wikit ja sosiaalinen media lanseerattiin uusina opetukseen soveltuvina ilmiöinä. Nyt 2008 jo n. puolet ITK-päivien osallistujista pitää blogia ja viitisen prosenttia kannustaa opiskelijoitaan tuottamaan oppimistehtävinä sisältöä wikipediaan. Verkkovälineiden kehitys parissa vuodessa on ollut todella huimaa. Vuonna 2005 en olisi voinut toteuttaa "blogirikasteista " nykyistä opetustani silloisilla välineillä.


Sosiaalinen media voisi opettajankoulutuksessa olla sekä oppimisen väline että kohde. Myös Opetuksessa tulisi jatkossa voimakkaasti panostaa avoimiin ympäristöihin.


Mitä on oppimien mobiililla WEB 2.0 aikakaudella?
Valitse oikea/t vaihtoehto!

A) Tiedon hankkimista B) Osallistumista C) Tiedon luomista

Olisiko ABC, eli vastaan itse: kaikkea tuota.

Oppiminen on multimodaalinen sosiokulttuurinen prosessi joka pyrkii tuottamaan uutta ymmärrystä ympäröivän todellisuuden nykyisestä luonteesta.

Kehityssuuntia opetuksessa:
 • Ihmisten linkittämistä heidän sijaintina, taitojen ja kiinnostuksenalojen perusteella laitos- ja ainerajojen yli
 • Asiantuntijaryhmät oppimateriaalin yhdessä tekemiseen
 • Avoimet foorumit myös opiskeljoiden käyttöön
 • Opetusmenetelmien tulee vastata nuorten käyttämiä medioita
 • Ajan ja paikan raja-aitojen madaltuminen myös kampustyypisessä opetuksessa
 • Opettajan roolissa tapahtuu muutosta> Opettaja tulee yhdeksi yhteisön jäseneksi.
Sosiaalinen media tarjoaa myös muuta kuin pelkää sisältöä
 • Joustavia menetelmiä
 • Uusia työvälineitä
 • Oppimateriaali kokoelmia
 • Opetus- ja oppimistarinoita (oppimispäiväkirjoja)
 • Ihmisiä ja yhteisö- uusia tuttuja ja Off topic-keskusteluja

LÄHTEITÄ WIKIPEDIAN LISÄKSI:

http://ollipekka.blogspot.com/2008/04/itk-2008-aulangolla-1742008.html
http://sometu.ning.com/
http://eijataina.wordpress.com/2008/01/09/sosiaalinen-media-opetuksessa-ohjauksessa-oppimisessa/
http://tarmo.fi/presentations/sosiaalinen-media-opetuksessa-workshop